Громадська рада

ПЛАН роботи Громадської ради  на 2018 рік

Протоколи засідань Громадської ради

ПРОТОКОЛУстановчих зборів громадської ради при Овруцькій районній державній адміністрації

Протокол  №1 засідання Громадської ради при Овруцькій райдержадміністрації

Протокол № 2 засідання Громадської ради при Овруцькій райдержадміністрації

 

 

Увага! Перелік документів для  інститутів громадянського суспільства до участі у формуванні нового складу Громадської ради.

Зразок заяви інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах

Перелік документів:

 • заява;
 • рішення громадянського інституту про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 • біографічна довідка (із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації);
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • погодження на обробку персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Прийом заяв для участі в установчих зборах здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996».


Прийом заяв для участі в установчих зборах припиниться за 30 календарних днів до їх проведення.


У разі виявлення невідповідності документів визначеним вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі проінформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства;
 • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам у визначений строк;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, визначених постановою;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.