Реєстраційна служба

Начальник реєстраційної служби Овруцького РУЮ -  Сироватка Юлія Адамівна 

м.Овруч, вул.Радянська, 24

тел: 4-04-37

До уваги...

Щодо Щодо реєстрації змін у складі керівних органів, місцезнаходження та назви  структурного утворення політичної партії.

В Овруцькому районі зареєстровано 78структурних утворень політичних партій. А тому питання реєстрації змін до складу керівних органів, місцезнаходження та назви структурного утворення є та буде актуальним.

Порядок змін до складу керівних органів, місцезнаходження та назви структурного утворення політичних партій зазначений у статуті політичної партії, а тому і перелік документів, необхідний для внесення змін, залежить перш за все від вимог статуту. Також має значення і той факт, чи зареєстроване структурне утворення політичної партії зі статусом юридичної особи, чи без такого статусу. У разі, якщо структурне утворення зареєстроване зі статусом юридичної особи, необхідно також дотримуватися вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

 Таким чином, до реєстраційної служби Овруцького районного управління юстиції для реєстрації (взяття до відома) змін до складу керівних органів подаються наступні документи:

1) оригінал (належним чином завірену копію) рішення статутних органів про скликання уповноваженого статутного органу (правління, бюро ради, тощо) та встановлення норми представництва, засвідчену печаткою структурного утворення політичної партії;

2) оригінал (належним чином завірену копію) рішення уповноваженого органу (з'їзду, зборів, конференції тощо), на якому прийнято рішення про зміну складу керівного органу, засвідчену печаткою структурного утворення політичної партії;

3) відомості про новий склад керівного органу (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, місце роботи, посада в структурній організації політичної партії);
4) заповнену реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР - форма №4;

5) заява структурного утворення політичної партії з повідомленням про зміни у складі керівних органів;

5) інші документи, необхідність яких передбачена статутом партії.

Для реєстрації змін щодо місцезнаходження, назви структурного утворення в статутних документах до реєстраційної служби Овруцького районного управління юстиції подаються:

1) оригінал (належним чином завірену копію) рішення статутних органів про скликання уповноваженого статутного органу (правління, бюро ради, тощо) та встановлення норми представництва, засвідчену печаткою структурного утворення політичної партії;

2) оригінал (належним чином завірену копію) рішення уповноваженого органу (з'їзду, зборів, конференції тощо), на якому прийнято рішення про зміну назви структурного утворення, юридичної адреси, засвідчену печаткою структурного утворення політичної партії;

3) оригінал свідоцтва про реєстрацію юридичної особи;

4) заповнену реєстрайну картку на проведення державної реєстрації в ЄДР змін до установчих документів юридичної особи - форма № 3, 4 (якщо структурне утворення діє зі статусом юридичної особи);

5) заяву струтурного утворення політичної партії про взяття до відома інформації про внесення змін до статутних документів;

6) інші документи, необхідність яких передбачена статутом партії.

 

Начальник реєстраційної служби Овруцького районного управління юстиції Сироватка Юлія

 

Для проведення держреєстрації права власності з видачею свідоцтва на об'єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 року, за відсутності документа, що підтверджує виникнення права державної або комунальної власності на такий об'єкт, заявник подає органові держреєстрації прав технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна.

У разі проведення держреєстрації права державної власності на об'єкт нерухомого майна заявник, крім вищевказаного документа, подає витяг з Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо такого об'єкта.

У разі проведення держреєстрації права комунальної власності на об'єкт нерухомого майна заявник, крім вищевказаного документа, подає:

- документ, відповідно до якого підтверджується факт перебування об'єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування;

- документ, відповідно до якого підтверджується факт відсутності перебування об'єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" визначено, що з дня набрання чинності Законом землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються земельні ділянки:

- на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади;

- які перебувають у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.

Таким чином, держреєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 року, проводиться незалежно від наявності документів, що посвідчують речове право на земельну ділянку, та проведення державної реєстрації такого права .

12 лютого 2014 року набув чинності новий Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою КМ України від 17 жовтня 2013 року № 868.

Порядок було розроблено для вирішення проблемних питань, які виникли на початку дії системи державної реєстрації прав, зокрема, порядок передбачає:

-         запровадження можливості  подання документів для проведення державної реєстрації прав шляхом надсилання поштою. У такому випадку документи надсилаються з описом вкладення, а підпис заявника має бути засвідчений відповідно до ст.. 34 Закону України «Про нотаріат»;

-         запровадження проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно на заміну втрачених, пошкоджених чи зіпсованих свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи державного акта на право власності на землю, виданих компетентними органами до 01 січня 2013 року. Для реєстрації такого об'єкта людині потрібно буде надати держреєстратору копію примірника втраченого, пошкодженого або зіпсованого документа, завірену в установленому порядку органом, який його видавав, а також оголошення про втрату документа в регіональних засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки.

-         забезпечення проведення державної реєстрації права державної та комунальної власності на об’єкти нерухомого майна, збудовані за «радянських» часів,оскільки на сьогоднішній день іноді не збереглись документи, які посвідчують права власності на такі об’єкти.

Також новими правилами спрощується система державної реєстрації прав, похідних від права власності (оренда, іпотека), у разі, якщо право власності було зареєстровано до 1 січня 2013 року.Так, раніше, щоб провести державну реєстрацію речового права (наприклад оренди чи іпотеки), необхіднобулоспочатку провести державну реєстрацію права власностіна підставі державного акта. І тільки після виконання цих дій проводиласядержавна реєстрація відповідних речових прав.На сьогодні для проведення реєстрації права оренди перереєстровувати право власності на земельні ділянки у випадку, якщо є державний акт на землю, вже немає необхідності.

Постановою передбаченотакож івдосконалення процедури державної реєстрації права власності на реконструйоване нерухоме майно.Зокрема, нововведеннями у сфері державної реєстрації прав встановлено, що документ, який посвідчує речове право на земельну ділянку, повинен подаватися у випадку, якщо реконструкція об’єкта нерухомого майна проведена зі зміною зовнішніх геометричних розмірів фундаменту в плані. Якщо ж у результаті реконструкції розміри не були змінені, особа не зобов’язана подавати документи на землю.Крім того, документ, який підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси подається, коли в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна його адреса змінилася. Фактично це звільнило людину від обов’язку зайвий раз звертатися до органу місцевого самоврядування за підтвердженням його адреси або присвоєнням нової.

 

Порядок реєстрації бізнесу.

  Для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців необхідно подати всі необхідні документи, передбачені, чинним законодавством.

  Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням або в електронній формі) такі документи:

1.     Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи.

2.     Примірник оригіналу( ксерокопію, нотаріально завірену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом.

3.     Два примірники установчих документів.

4.     Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи (квитанція).

   У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником якої є іноземна юридична особа, крім документів які передбачені вище, додатково подається документ про підтвердження іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

   Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців», а саме частинами першою-сьомою 24 статті

   Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа повинна подати особисто державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

1. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

2. Копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

3. Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

  Якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, повинна подати до попередньо зазначеного списку також нотаріально посвідчену письмову згоду батьків або піклувальника, або органу опіки та піклування.

   Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

 

Г Р А Ф І К      Р О Б О Т И  ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ОВРУЦЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗМІНЕНО!!!

Робочі дні:

Вівторок – п’ятницяз 09.00 год. до 18.15 год.

Субота                              з 09.00 год. до 17.00 год.

Обідня перерва:        з 13.00 год. до 14.00 год.

Вихідні дні: неділя, понеділок

Прийом громадян:

Вівторок, четвер, п’ятницяз 09.15 год. до 13.00 год.,

                                                          14.00 год. до 18.15 год.

Середа з 09.00 год. до 13.00 год., 14.00год.  до 20.00 год.(продовженочаси прийому згідно із гнучким графіком)

Субота з 09.00 год. до 13.00 год., 14.00 год. до 17.00 год.

З  питання державної реєстрації смерті

Понеділок з   09.00 год. до 17.00 год.(продовжено часи прийому у вихідний день згідно із гнучким графіком)

Остання п’ятниця місяця– санітарний день (для обробки приміщення архівосховища відділу) – ПРИЙОМ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ.             

Четвер – надання безоплатних консультацій з питань державної реєстрації актів цивільного стану,включених до Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168 (відповідно до пункту 4 Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 №3335/5 № 3335/5).