Новини Реєстраційної служби

 Порядок внесення змін до установчих документів юридичної особи (Стаття 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

1.     Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати ( надіслати поштовим відправленням з описом вкладення ) такі документи:

   -     заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін          

         до установчих документів юридичної особи;

-         примірник оригіналу( ксерокопія, нотаріально завірену копію)рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

-         оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;

-         два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

-         документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

2.     У разі внесення змін до статуту, які пов’язані із зменшенням статутного капіталу юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

3.     У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:

-         рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

-         заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);

-         заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

-         рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

4.     У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи – засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийняті спадкоємця (спадкоємців)померлого до складу засновників, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

5.     У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною мети установи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія відповідного судового рішення.

6.     Державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - шостою цієї статті.

7.     Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особисто, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.

8.     Документи, які подані для проведення реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

9.     Державний реєстратор зобов’язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо:

-         документи подані за незалежним місцем проведення державної реєстрації;

-         документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, п’ятою та сьомою статті 8, частиною п’ятою статті 10 цього Закону;

-         документи подані не у повному обсязі;

-         документи подано особою, яка не має на це повноважень;

-         до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.

10.Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати заявнику один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та в той же день передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

11.У разі проведення державної реєстрації змін до установчих документів, які пов’язані із зміною відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру, державний реєстратор крім документів, які передбачені частиною 10 цієї статі, додатково повинен видати заявнику виписку з Єдиного державного реєстру не пізніше наступного робочого дня після отримання від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів.

Все новости